Εργασία & Αυτοβελτίωση

Η εργασία μας είναι η καθημερινότητά μας! Δίνουμε τον εαυτό μας για την δουλειά μας αλλά συχνά ξεχνάμε πως και αυτός χρειάζεται βελτίωση!

Τι μπορούμε να κάνουμε;

  • Να αγαπήσουμε περισσότερο αυτό που κάνουμε
  • Να συνδέσουμε με το κοινό καλό αυτό που κάνουμε
  • Να θέσουμε στόχους
  • Να επιβραβεύουμε τον εαυτό μας
  • Να αντιμετωπίζουμε τις αδυναμίες μας
  • Να κρατάμε τα προσωπικά μας προβλήματα για τους κοντινούς μας ανθρώπους και όχι για τους συνεργάτες μας

Να μην ξεχνάμε ποτέ πως είμαστε άνθρωποι και τα λάθη είναι λογικά!